Labirinti

Labirinti so oblike, ki izvirajo iz neolitika. So povsod okoli nas, bili so v preteklosti in so tudi v sedanjosti. Najdemo jih v starodavnih kulturah po celem svetu. Prisotni so v vseh religijah in duhovnih tradicijah.
Labirint je oblika z enim vhodom, eno stezo in enim središčem. V njem se ne moremo izgubiti, za razliko od blodnjaka. Njihova uporaba spada v kategorijo tehnik za povečanje energije in inteligentnost Zato jih lahko poimenujemo tudi vzorci moči. Imeti moč ne pomeni le imeti dostop do velike količine energije, temveč dostopati tudi do velike količine inteligentnosti. Izraz moč predpostavlja tudi obstoj modrosti. Ko združimo vse te elemente, energijo, inteligentnost in modrost, govorimo o resnični moči, ki je ni mogoče zlorabiti. Pri tem ne gre za odnos z drugimi ljudmi, temveč za zmožnost ustvarjanja, za življenje in delovanje v svetu in času.
Labirinti torej lahko pospešijo napredek v našem življenju in ga s tem izboljšajo. Ob uporabi lahko njihovo moč skoraj otipamo, očarajo nas, so skrivnostni. Težko zanikamo njihov vpliv na človekovo zavest, ob prisotnosti v okolju pa ima labirint izjemno pozitiven vpliv na celotno okolico, saj ustvarja ravnovesje v prostoru, kjer se nahaja in v telesu samega planeta Zemlja.
Oblika labirinta je lahko ekspresivna ali receptivna, gre za isti labirint v zrcalni obliki. Izraz ekspresivni pomeni gibanje po stezah levo od vhoda. To pa pomeni gibanje energije od osebe, ki uporablja labirint, proti okolici. Izraz receptivni pa pomeni gibanje po stezah desno od vhoda. Energija se pri tem giblje navznoter, proti osebi, ki uporablja labirint. Ekspresivno gibanje spodbudi novo dejavnost, ustvarjanje in izražanje, receptivno gibanje pa označuje sprejemanje, vzdrževanje, kontinuiteto, zaščito in ohranjanje.
Smer labirinta je smer, v katero gledamo, ko stojimo pred vhodom v labirint. Kljub obračanju v različne smeri že pri vhodu, je prava smer tista, ki z zamišljeno črto povezuje vhod in središče.
Labirinti, ki jih najdete na teh straneh so narejeni iz gline in pobarvani z glazurami v ustrezne odtenke. Oblikovani so kot obeski ali slike na steni v vaši okolici. Po njihovih stezah se lahko kadarkoli sprehodite do tihega središča in iz njega prinesete mir in moč za delovanje. Tako lahko sami občutite njihovo čarobnost in skrivnostnost, z njo pa lahko obogatite tudi vašo okolico. Več o posamezni obliki boste izvedeli ob kliku na njihovo ime.
Več informacij o labirintih lahko najdete v knjigi Labirinti in njihove skrivnosti, katere avtor je Adrian P. Kezele in iz katere so povzete tudi vse pričujoče informacije.

POSAMEZNI OPISI LABIRINTOV

LABIRINT MOČI
To je najstarejša in najbolj znana oblika labirinta. Predstavlja in spodbuja osebno moč. Pripelje nas do notranjega sebstva. Deluje kot sprožilec notranje moči, osebnega statusa, samozavesti in vere vase. Posebej to velja za njegovo naravno, ekspresivno obliko (prva steza bo levo od vhoda). Zrcalna, torej receptivna oblika odpravlja negativne oblike teh lastnosti. Gladi ostre robove osebne moči, ljudje postanejo naklonjeni sodelovanju in pri tem ohranjajo avtoriteto in odgovornost, ki jo imajo.
Drugo ime zanj je Sončev labirint. Element, ki mu pripada je ogenj. Barva je oranžno ognjena, lahko zlata ali bakrena, naravna oblika je ekspresivna, smer pa vzhod.
Vpliv labirinta moči na človeka: sebstvo, ego, duša, individualnost, razsvetljenje, telo, zdravje, čast, status, osebna moč.
Vpliv na okolico: Izboljšuje splošno zdravje ljudi, njihov družbeni status, skrbi za napredek upravljanja in političnega življenja.
Spodbuja (ekspresivna oblika): lahkotnost, prefinjenost, bistrost duha, ostrino, vodenje, prodornost, dostojanstvo, vpliv.
Odpravlja: neobčutljivost, destruktivnost, trmoglavost, ponos, egocentričnost, okrutnost, bes, despotizem, pompoznost, provokativnost.

LABIRINT OBČUTIJ
Osnova za labirint občutij je eden najstarejših simbolov človeštva, spirala. Izpeljana je iz krožne oblike in ponazarja gibanje. Ta labirint je povezan s celotnim čustvenim življenjem posameznika. Pot v središče je pot do notranjega srca. Njegova naravna receptivna oblika (prva steza bo desno od vhoda) bo ustvarila notranjo čustveno stabilnost, okrepila razumevanje drugih ljudi, izboljšala pretanjenost duha in pomnogoterila srčnost pri vedenju do drugih in njihovem sprejemanju.
Drugo ime zanj je Lunin labirint. Pripada mu element vode. Barva je bela ali srebrna, smer pa severovzhod.
Vpliv labirinta občutij na človeka: duh, občutki in čustva, intuicija, javnost, dom, slava, obilje, družbeno obnašanje, potovanja.
Vpliv na okolico: Krepi sočutje v ljudeh, poskrbi da so dobri in srčni gostitelji, celotnemu območju pa vdahne nežno privlačnost, koristi krajem, kjer je potrebna ozdravitev (npr. vojna območja).
Spodbuja (receptivna oblika): gibljivost, hitrost, mehkobo, ustvarjalnost, prefinjenost, zaščito, predanost, prilagodljivost, senzualnost, nežnost, srčnost in sočutnost.
Odpravlja: hladnost, pasivnost, negotovost, sramežljivost, površnost, malomarnost, zaskrbljenost, nestabilnost, brezvoljnost in hudobijo.

LABIRINT ENERGIJE
Prehod skozi ta labirint predstavlja pripravo na aktivnost, ki zahteva našo energijo, moč odločnosti in pogum. Je pot do notranjega bojevnika/bojevnice. Naravna ekspresivna oblika (prva steza bo levo od vhoda) v nas spodbudi občutek za pravico, disciplino in ščitenje nemočnih. Njegova receptivna oblika odpravlja negativne pojave kot so splošna agresija, grobost in sebičnost. V duhovnem smislu labirint energije označuje notranjo pripravljenost za razvoj zavesti.
Drugo ime je Marsov labirint. Element, ki mu pripada je ogenj, barva rdeča (barva krvi), smer je jug.
Vpliv labirinta energije na človeka: energija, moč, dejavnost, pogum, nepremičnine, sovražniki, obramba (vojaške in agresivne dejavnosti), logika, prepiri, poškodbe, nezgode, akutne bolezni, rane in operacije.
Vpliv na okolico: Ljudi spodbuja k aktivnosti, celotno območje prekipeva od delavnosti, marljivosti, odločnosti in dosežkov, gladi spore, daje moč in energijo za ubranitev pravice in izničenje negativnosti.
Spodbuja (ekspresivna oblika): natančnost, gibljivost, prodornost, spontanost, organizacijo, dinamičnost in junaštvo.
Odpravlja: grobost, agresivnost, destruktivnost, aroganco, prepirljivost, impulzivnost, maščevalnost, bes, nezanesljivost, brezbrižnost, strahopetnost, nasilnost in vsiljivost.

LABIRINT POVEZANOSTI
Bit labirinta povezanosti je v povezovanju stvari in ljudi, ki se zdijo na prvi pogled ločeni. Je pot do notranjega igralca/igralke. Prehod skozenj spodbuja in izboljšuje vse oblike komunikacije, od govora do pisanja. Pozitivne lastnosti dobrega igralca/igralke pridejo do izraza pri trgovanju, diplomaciji in vseh ostalih posredovanjih, kjer je treba spraviti razlike in celo nasprotja. Naravna ekspresivna oblika (prva steza bo levo od vhoda) bo tako izboljšala bistrino uma, logiko, razumevanje. Receptivna oblika bo odpravila negativnosti kot so prevare, nepoštenje, neiskrenost ali dvoličnost.
Drugo ime je Merkurjev labirint, element, ki mu pripada je zrak, barva zelena, smer pa sever.
Vpliv labirinta povezanosti na človeka: govor, intelekt, logika, prijateljstvo, trgovanje, diplomacija, posredovanje, pisanje, prilagodljivost.
Vpliv na okolico: Izboljša bližino in razumevanje med ljudmi, omili nepotrebne spore in prepire, ustvarja optimistično vzdušje, ljudje pa začnejo v prihodnost zreti polni upanja, povečuje željo po učenju in pridobivanju novih znanj.
Spodbuja (ekspresivna oblika): nevtralnost, izraznost, pretanjenost, hitrost, lahkotnost, optimizem, razigranost in mladostnost.
Odpravlja: materializem, cinizem, pozabljivost, klepetavost, dvoličnost, neodločnost in neiskrenost.

LABIRINT MODROSTI
Osnovni temi tega labirinta sta učenje in poučevanje. S gibanjem proti središču pridemo do notranjega modreca. Prehod skozenj spodbuja usklajenost z naravnimi zakoni. Z njimi znamo pravilno postopati v vsakem trenutku, ne glede na znanje, ki ga imamo o situaciji. Labirint modrosti je katalizator razvoja višjih stanj zavesti. Naravna ekspresivna oblika (prva steza bo levo od vhoda) bo ustvarila notranji mir in tiste vrste srečo, ki ji pravimo blaženost. Receptivna oblika izničuje predsodke in nestrpnosti, ki so posledica pomanjkanja modrosti, pa tudi skopost in posesivnost, značilnosti, nasprotni širini in dajanju.
Drugo ime je Jupitrov labirint. Element, ki mu pripada je prostor, barva rumena ali oranžna, smer severovzhod.
Vpliv labirinta modrosti na človeka: znanje, sreča, izobrazba, modrost, bogastvo, vrline, odnos z božanskim, pravica.
Vpliv na okolico: spodbuja prirojeno človeško radovednost in preusmerja misli in dejanja ljudi k izpolnjevanju nalog, ki pripadajo celotnemu človeškemu rodu, povečuje raven modrosti, učenosti in strpnosti, zmanjšuje predsodke, spodbuja učenje in odnos z božanskim.
Spodbuja (ekspresivna oblika): mir, širjenje, razumevanje, strpnost, nepristranskost, zadovoljstvo, ponižnost, urejenost, celovitost in moralnost

 LABIRINT LJUBEZNI IN USTVARJALNOSTI
Labirint ljubezni je tesno povezan s področjem uživanja in sreče. Predstavlja vsa dogajanja povezana z zaljubljenostjo, čustvi, ki jih gojimo do partnerja, seksualnostjo, pa tudi s plodnostjo in rojevanjem potomcev. V središču nas čaka notranja ljubimka/ljubimec in ustvarjalka/ustvarjalec. Naravna receptivna oblika (prva steza bo na desni od vhoda) bo koristila umetnikom, da se bolje povežejo s svojim ustvarjanjem. Zrcalna ekspresivna oblika bo pripomogla k izničenju pohlepa in ljubosumja.
Drugo ime je Venerin labirint. Element, ki mu pripada je voda, barva mavrična, pisana ali bela, tudi srebrna, smer je jugovzhod.
Vpliv labirinta ljubezni in ustvarjalnosti na človeka: plodnost, uresničene želje, ljubezen, lepota, očarljivost, zadovoljstvo, čistoča, pravilno obnašanje, udobje, partnerski odnosi, umetnost, ustvarjalnost, obilje
Vpliv na okolico: V ljudeh povečuje raven ljubezni in ustvarjalnosti, krepi iskrenost in odpravlja negativne občutke, povečajo se inovativnost, obilje in bogastvo celotnega območja.
Spodbuja (receptivna oblika): ustvarjalnost, izraznost, mehkobo, prefinjenost, sodelovanje, izvirnost, strastnost, uglajenost.
Odpravlja (ekspresivna oblika): pohlep, zaslepljenost, obsedenost, ljubosumje, nemoralnost, pretiranost in obsesije.

LABIRINT ŽIVLJENJA IN SMRTI
Ta labirint predstavlja potek našega življenja, odraščanje, zrelost in neizogibno izginotje. Sledi smrt, kot proces, ki jo ponazarja osrednja spirala in vnovično življenje, ki nas pripelje do središča. V njem najdemo notranje sebstvo. Smrt torej ne nastopa kot nasprotje življenju, temveč kot njegov sestavni del. Glavna tema je duhovna rast, ugodno vpliva na proces zazrtja vase, umirjanja duševne dejavnosti in meditacije. Naravna oblika je receptivna, prva steza zavije na desno od vhoda.
Drugo ime je Saturnov labirint. Njegov element je zemlja, barva črna ali temno modra, smer pa zahod.
Vpliv labirinta življenja in smrti na človeka: duhovnost, žalost, zanesljivost, smrt, starost, dolgoživost, izguba, omejitve, počasnost, kronične bolezni.
Vpliv na okolico: izboljšuje kmetijstvo, usklajuje naravne ritme, podnebje in letne čase, zmanjšuje količino žalosti, krepi duhovne lastnosti, mir in tišino.
Spodbuja (receptivna oblika): vztrajnost, uslužnost, preprostost, skromnost, vzdržljivost, zvestobo in poglobljenost.
Odpravlja (ekspresivna oblika): nizkotnost, sebičnost, brezčutnost, drobnjakarstvo, neumnost, omejenost, lenobo, neodgovornost, brezobzirnost, nepoštenje, zlobo, hladnokrvnost in izprijenost.

LABIRINT PREOBRAZBE
Ta labirint ima nekaj posebnosti in odstopanj od drugih oblik. Nima samo enega vhoda in izhoda, pa tudi središča nima. Kam vas bodo steze odpeljale je odvisno od kraja, kjer vstopate vanj. Tudi zrcalne oblike nima, obstaja samo receptivno ali ekspresivno gibanje po njem. Labirintu preobrazbe ustreza spoznanje, da je na tem svetu edina stalnica sprememba. Ker nima središča, kaže na odsotnost cilja in namena, po njem se gibljemo in s tem nenehno preobražamo.
Drugo ime je Rahujev labirint. To je severni Lunin vozel, točka sečišča med sončnim in luninim tirom, gledano z Zemlje. Ker to ni planet, labirint ni povezan z elementom. Barva je rjava ali črna; smer jugozahod, naravno gibanje je receptivno, začnemo desno od vhoda.
Vpliv labirinta preobrazbe na človeka: preobrazbe in spremembe vseh vrst, strast, navezanost, spremenljivost, grobost, nasilnost, zbeganost, tragedije in duševne motnje.
Vpliv na okolico: ohranja raznolikost narave, izboljšuje življenja živali, poskrbi, da so ljudje s tega območja bolj ljubeznivi do tujcev, spodbuja izkušnje višjih stanj zavesti in opažanja pretanjenih ravni resničnosti.
Spodbuja (receptivno gibanje): širjenje uma in vizije, gibljivost, dojemljivost, hiter napredek in uspeh, nepopustljivost, inteligentnost.
Odpravlja (ekspresivno gibanje): destruktivnost, razdvojenost, neutemeljeno uporništvo, fanatizem, nenavadnost, prikrivanje, zamegljenost uma, nepotrpežljivost, obtoževanje in obupavanje.

LABIRINT SVOBODE
Tudi labirint svobode nima središča, kar pomeni, da se po labirintu gibamo od začetka do konca samo v eno ali drugo smer. Naravno gibanje je ekspresivno, torej gremo levo od vhoda. Osnovni simbol tega labirinta je svoboda, namreč prehod skozenj briše meje in izkoreninja vzorce. Tako nas osvobaja in nas pripelje do mesta, zunaj tistega na katerem smo zdaj. Lahko rečemo, da simbolizira pot do razsvetljenja.
Drugo ime je Ketujev labirint. To je južni Lunin vozel, točka sečišča med Luninim in Sončevim tirom. Gre torej za Rahujev par. Tudi ta labirint nima pripadajočega materialnega elementa. Barva je siva, barva dima, smer jugozahod.
Vpliv na človeka: osvoboditev od karme, duhovni uvidi, tajnost, propad, nepričakovani dogodki, matematične sposobnosti, poškodbe, strupi in zdravila.
Vpliv na okolico: Spodbuja odprtost do globokih notranjih uvidov, ljudje postanejo bolj modri, omejuje nezgode in nasilje, ščiti živali in lajša komunikacijo z njimi, prostor energijsko očisti napetosti in agresije, posebej tiste, katere žrtve so živali.
Spodbuja (ekspresivno gibanje): vodstvo, natančnost, hitrost, prodornost, logičnost, inteligentnost in svobodo.
Odpravlja (receptivno gibanje): destruktivnost, nelagodje, nemir, nepotrebno skrivnostnost, paniko, grozo, strah, morbidnost, abnormalnost, propadanje in zastrupitev duha in telesa.